Tentaresultat 2

 
60 % är alltså ganska standard på våra tentor, har vi 60 % rätt så är vi godkända. Vilket då betyder att 42 poäng är godkänt. Yäyy me! 
 
Universitet, Vardag | |
Upp